2010-04-08

Możesz wpłynąć na politykę rowerową Gdańska

Wygląda na to, że w sprawie rozwoju infrastruktury rowerowej w Gdańsku, urzędnicy zwrócą się o pomoc do mieszkańców. Pomysł dobry, bo kto zna lepiej problemy komunikacji rowerowej niż sami rowerzyści.
W rozwinięciu pełen artykuł z portalu trojmiasto.pl

Gdańsk przygotowuje się do przeprowadzenia audytu polityki rowerowej według metodologii Bicycle Policy Audit (BYPAD). Co to takiego? BYPAD jest narzędziem prowadzącym do opracowania, wdrożenia oraz monitorowania polityki rowerowej samorządów. Certyfikacja ta ułatwia dostęp do funduszy pozastrukturalnych oraz poprawia efektywność wdrażanych w tym zakresie rozwiązań. Ma to szczególne znaczenie między innymi w kontekście aplikowania Gdańska do projektu Central MeetBike współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Proces certyfikacji przeprowadzono dotychczas w ponad stu europejskich miastach i regionach, w tym w niektórych już kilkakrotnie (trzeci audyt prowadzi obecnie Bruksela).

Podstawową zaletą metodologii BYPAD jest podejście systemowe, oparte na dziewięciu modułach określających: potrzeby użytkowników, przywództwo i koordynację, politykę w dokumentach, personel i środki, infrastrukturę i bezpieczeństwo, informacje i edukację, promocję i partnerstwa, działania uzupełniające oraz ewaluację i efekty.

Założenia polityki rowerowej wypracowywane są przy czynnym udziale mieszkańców, polityków i urzędników (po 5 osób - tzw. grupa ewaluacyjna). Działania grupy ewaluacyjnej wspiera międzynarodowy zespół doświadczonych audytorów. Rezultatem pracy grupy ewaluacyjnej oraz audytorów jest raport końcowy zawierający szczegółowy, 24-miesięczny plan działań prowadzących do efektywnego rozwoju systemu rowerowego.

Osoby zainteresowane współtworzeniem gdańskiej polityki rowerowej zapraszamy do udziału w grupie ewaluacyjnej. Zgłoszenia można nadsyłać na adres rowery@gdansk.gda.pl w terminie do 11 kwietnia 2010 r.

W zgłoszeniu należy krótko opisać swój profil (czym się zajmujesz, czy/jak korzystasz z roweru, w jaki sposób możesz przekazać innym gdańszczanom wiedzę zdobytą podczas udziału w programie BYPAD) oraz odpowiedzieć na pytanie: Co należy poprawić w Gdańsku, by więcej osób korzystało z rowerów na co dzień?

Członkowie grupy ewaluacyjnej będą zobowiązani uczestniczyć w spotkaniach wyróżnionych w poniższym harmonogramie audytu.
Źródło: trojmiasto.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts with Thumbnails